รายละเอียดแพ็คเกจ

Startup

ติดตั้งและสอนการใช้งานครั้งแรก : 25,000 บาท
เดือนถัดไป 4,500 บาท/เดือน

Business

ติดตั้งและสอนการใช้งานครั้งแรก : 35,000 บาท
สาขาถัดไป 10,000 บาท + ราคาต่อเดือน 4,500 บาท + 1,500 บาท/สาขา

ระบบจัดการคลังสินค้า

ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า

ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้าแบบ 2-3 หมวดย่อย

ระบบจัดการสินค้าและรายละเอียดสินค้า

ระบบจัดการสต็อกจำนวนสินค้า

ระบบจัดการจำนวนขั้นต่ำแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

การจัดการผู้ขายสินค้า (Supplier)

การทำใบสั่งซื้อสินค้า

การคืนสินค้า

การนำเข้า/ออกสินค้าในรูปแบบ FIFO

การนำเข้าสินค้าหลายหรายการ

การโยกย้ายระหว่างสาขา

แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

ระบบจัดการงานขาย

ระบบงานขายหน้าร้าน

เชื่อมต่ออุปกรณ์บาร์โค้ด / ลิ้นชัก

เลือกสินค้าและจำนวน

พ่วงการทำโปรโมชั่นอัตโนมัติ

ตัดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

การยกเลิกบิล

การพัก แยก รวมออเดอร์

การเลือกระบบ LOT/FIFO มาใช้งาน

พิมพ์ใบเสร็จหรือส่งผ่านอีเมล์

เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องในหนึ่งสาขา

ระบบสมาชิก

การสะสมแต้ม

การแลกของรางวัล

รายงาน

ยอดขายรายวัน

ยอดขายรายสินค้า

กำไรรายวัน (หักต้นทุน)

สต็อกสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลลูกค้า

สินค้าขายดี

รายงานระหว่างสาขา / รวมสาขา

อื่นๆ

ออกแบบสีและโลโก้

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน

การเพิ่มสาขา

ENQUIRY FORM

Copyright © 2018 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED